fbpx

Disainify

Müügi- ja kasutustingimused

Üldine

Veebilehe Disainify.ee  omanik on Terved Jalad l OÜ (registrikood 14884965), asukohaga Ringtee tn 14-7, Põltsamaa, Põltsamaa vald, Jõgevamaa 48106.

Terved Jalad OÜ (edaspidi Teenusepakkuja)

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Teenusepakkujalt teenuste ostmisel.

Teenusepakkuja pakutavate teenuste hinnad on märgitud teenusepakettide juurde. Kõik veebilehel müüdavate teenusepakettide hinnad on eurodes.

Teave teenuse kohta on esitatud veebilehel vahetult teenusepaketi juures.

Teenusepakkujal on õigus Teenuse hinda muuta igal ajahetkel, teavitades sellest olemasolevaid kliente e-kirja teel.

Tellimuse vormistamine

Teenuse tellimiseks tuleb lehel “Paketid” otsustada, milline teenusepakett on  Teie vajadustele vastav. Seejärel tuleb vajutada sobiva teenusepaketi all olevat nuppu “Vali see”. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

  • Visa/Mastercard kaardimaksed

Teenuse tellimisel nõustute igakuiste püsimaksetega Teenusepakkujale, mis teostatakse teie kaardiga automaatselt. Püsimaksed ja teenuse tellimuse saate igal hetkel tühistada lehel “Kasutaja haldamine“. Makseperioodi alguseks loetakse esimese makse teostamise kuupäev ning järgnevad maksed teostatakse intervalliga 1 kalendrikuu.

Makseid vahendab Montonio Finance OÜ. Tasumine toimub väljaspool Veebilehte turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Montonio Finance OÜ turvalises keskkonnas. Teenusepakkujal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Teenusepakkuja arvelduskontole.

Pärast tasumisele kuuluva summa laekumist saab kasutaja esitada disainerile tellimusi vahelehel “Kasutaja haldamine” klikkides nupule “Esita disainerile tellimus”. See suunab kasutaja edasi küsimustiku juurde, kus tellimuse deitale täpsustada. Disainer teostab tellmuse üldjuhul 24h jooksul ning saadab valmis töö küsimustikus kirja pandud e-posti aadressile. Disainer parandab antud tööd kuni kasutaja on tööga täielikult rahul.

Terved Jalad OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

Taganemisõigus

Teenuse kasutajal on õigus igal ajahetkel leping tühistada. Lepingu tühistamisel puudub Teenusepakkujal kohustus ettemakstud summa hüvitada, kuna kasutaja saab teenust kasutada kuni järgmise makseperioodini.

Pärast tellimuse esitamist on ostjal lepingust taganemisel esimese 14 päeva jooksul õigus Teenusepakkujale makstud summa antud kuu eest täies mahus tagasi küsida.

Lepingust taganemisel esimese 14 päeva jooksul, kaotab ostja õiguse kasutada Disainify poolt kujundatud materjale.

Teenusest loobumiseks 14 päeva jooksul, palume saata vastavateemalise e-kirja aadressile: info@disainify.ee.

Teenusepakkujal on õigus taganeda müügitehingust, kui teenuse hind Disainify veebilehel on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla teenuse turuhinna.

Teenusepakkujal on õigus igal ajahetkel loobuda teenuse pakkumisest ja keelduda oma teenust pakkumast ilma selgitusi andmata.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Teenusepakkuja kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks.

Teenuse saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Autoriõigused

Kõik veebileheküljel www.disainify.ee esitatud andmed ja materjalid kuuluvad Teenusepakkujale.

Kogu veebileheküljel www.disainify.ee avaldatud sisu autori- ja muud omandiõigused kuuluvad Teenusepakkujale ning on kaitstud autoriõigusega. Veebileheküljel sisalduva avaldamine, viitamine, töötlemine või muul viisil reprodutseerimine on lubatud üksnes Teenusepakkuja eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis loal. Teenusepakkuja eelneva kirjaliku nõusolekuta ei või eelnimetatud veebilehtedelt väljaspool kättesaadavaks teha Teenusepakkuja poolt avaldatud informatsiooni

Veebilehe muutmine

Teenusepakkujal on õigus teha veebilehel muudatusi ilma kasutajatele ette teatamata.

Teenusepakkujal puudub kohustus veebilehel olevaid materjale muuta või uuendada.

Kolmandate isikute veebilehed

Disainify ei kontrolli ega uuri mingil moel kolmandate isikute veebilehtede sisu, mistõttu pole ettevõtte vähimalgi määral nende täpsuse või usaldusväärsuse eest vastutav.

Disainify veebileht võib küll sisaldada viiteid teiste isikute poolt hallatavatele kodulehtedele. Kui kasutaja külastab mõnda neist lehtedest, lahkub ta Disainify veebilehelt, teeb seda omal vastutusel ja peab tarvitusele võtma meetmed oma arvutisse nendelt saada võivate viiruste ning muude virtuaalrünnakute eest.

Teenusepakkuja ei esinda mitte ühtegi ega anna garantiid mitte ühelegi viidatud kolmandale veebilehele, selles sisalduvale teabele, toodetele või teenustele. Muudele veebilehtedele viitamine ei tähenda ka seda, et Disainify või ettevõtte sait kuidagi neid sponsoreeriks, toetaks, nendega seotud või assotsieerunud oleks või omaks volitusi nende lehekülgedel esineva või viidatud kaubamärgi, ärinime, logo või autoriõiguste kasutamiseks.

Samuti ei ole viidatud kolmandatel veebilehtedel õigust kasutada Disainify, selle koostööpartnerite või tütarettevõtete kaubamärki, ärinime, logo või autoriõigusi.

Piiratud kohustused

Olles täielikult teadlik järgmiste kahjude tekkimise võimalusest, ei võta Disainify siiski endale mitte mingit vastutust seoses otseste või kaudsete, järelduslike, karistavate, eriliste või juhuslike kahjude eest (sealhulgas, kuid mitte ainult: äri hääbumine, lepingust, sissetulekust, andmetest, teabest ilmajäämine, äritegevuse peatamine), mis tuleneb või mis on seotud või mille põhjuseks on käesoleva veebilehe või selle sisu kasutamine või kasutamisvõimetus (hoolimata sellest, kas käesolev leping seda reguleerib või mitte). Lisaks eeltoodud tingimustele ei ole Disainify mitte mingil moel vastutav sellel veebilehel esineda võivate mis tahes vigade, ebatäpsuste, lünkade või muude puuduste või mitteõigeaegsuse või mitteautentse teabe eest.

Näidistööd / Portfoolio

Kasutaja annab Disainify teenuseid kasutades loa tellitud materjalide avaldamiseks Disainify portfoolios või näidistöödena. Siiski annab Disainify meeskond endast parima, et nõusolekut enne kasutajalt küsida. Kui soovite, et teie tellitud materjale ei avaldataks, siis andke sellest teada e-maili aadressil info@disainify.ee.

Konfidentsiaalsus

Kasutaja ja Disainfy vaheline suhtlus on konfidentsiaalne ning me ei avalda teie andmeid ega sõnumeid kolmandatele osapooltele. Me suhtleme ainult isikutega, kellele olete jaganud oma Disainify kasutajat. Loe lähemalt meie Privaatsuspoliitikast.

Teenuse kuritarvitamine

Kuna iga kasutaja tellimusi täidab üks disainer, siis palume olla materjalide tellimisel mõistlikud. 

Kui jõuame järeldusele,  et kasutaja kuritarvitab meie teenust, kasutab meie teenust ebaseaduslikul eesmärgil või meie teenuse mudel ei ole kasutajale sobilik, siis on teenusepakkujal õigus kasutaja aktiivne tellimus tühistada ning keelduda edaspidistest tellimustest.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Teenusepakkuja osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@disainify.ee.

Kui ostja ja Teenusepakkuja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Teenusepakkuja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Kasutajatingimuste muutmine

Teenusepakkuja jätab endale õiguse teha kasutustingimustes ja müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel disainify.ee. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.

en_USEnglish